Get Adobe Flash player

ÚRADNÁ TABUĽA

Začatie územného konania 22.7.2021
———————————————————-
———————————————————-
———————————————————-
———————————————————-
———————————————————

 Zákaz spaľovania odpadu

Nakladanie s odpadmi

VZN – Daň z nehnuteľností

VZN – Nakladanie s odpadmi

VZN – Miestny poplatok za odpady

Zvozový kalendár na rok 2021