Get Adobe Flash player

ÚRADNÁ TABUĽA

Plánované obnovenie prevádzky Materskej školy v Drienovskej Novej Vsi v súlade so zverejnením Ministerstva školstva SR je
od 18.01.2021
po testovaní zamestnancov Materskej školy, Školskej jedálne a zákonných zástupcov žiakov.
Rodičia musia predložiť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti)  a preukázať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý si sami zabezpečia, nie starším ako 3 dni pred nástupom do MŠ.

———————————————————-

 

 

“Zatvorenie MŠ”
Dňom 10.12.2020  z dôvodu výskytu COVID 19
O ďalšom postupe bude p. riaditeľka MŠ rodičov informovať.

Zákaz spaľovania odpadu

Nakladanie s odpadmi

———————————————————-

VZN_územnýplán_zmeny1_na schvaľovanie

VZN – Miestny poplatok za odpady

VZN – Nakladanie s odpadmi

VZN – Daň z nehnuteľností

Zvozový kalendár na rok 2021