Get Adobe Flash player

Oznámenie o prerušení vyučovacieho procesu

OBECNÝ ÚRAD DRIENOVSKÁ NOVÁ VES TÝMTO OZNAMUJE, ŽE V ZMYSLE § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 ZB. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZA ÚČELOM OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA PRERUŠUJE VYUČOVACÍ PROCES NASLEDOVNE:

V MATERSKEJ ŠKOLE V DŇOCH OD 10.03.2020 DO 24.03.2020 A
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V DŇOCH OD 11.03.2020 DO 25.03.2020.

ĎALŠIE ZMENY BUDÚ ZVEREŇOVANÉ NA OBECNEJ STRÁNKE WWW.DRIENOVSKANOVAVES.SK

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE TELEFONICKY ALEBO EMAILOM.
EMAIL: OBECNY.URAD@DRIENOVSKANOVAVES.SK
TELEFÓN: +421 51 779 71 86

Zvozový kalendár na rok 2021