Get Adobe Flash player

Vyhlásenie výberového konania ZŠ

Vyhlásenie výberového konania ZŠ do 29.11.2019

Vyhlásenie výb. konania riaditeľ ZŠ