Get Adobe Flash player

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente o posudzovaní vplyvov na životné prostredie