Get Adobe Flash player

Karneval DNV 2019

Z myšlienky vznikol nápad a z nápadu skutočný Karneval v zázračnom lese. Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať Pánovi starostovi a obecnému úradu za poskytnuté priestory a finančné prostriedky, tiež skvelým ochotným a odhodlaným ľuďom, ktorí bez nároku na odmenu venovali svoj čas a energiu a prispeli výrobou kulís, medailí, prípravou sály, obsluhou techniky, moderovali, starali sa o občerstvenie, animátorovali deti a ,,vyrábali” zábavu, čím výrazne dopomohli k tomu, aby bolo na karnevale pekne a príjemne. Ďalej ďakujem Veronike dobrému človeku, vďaka ktorému sme si mohli urobiť aj tombolu s peknými cenami, ochotným tetám, z ktorých nám jedna zapožičala nádobu a druhá uvarila čaj, tiež Marekovi, ktorý pohotovo zareagoval, karneval nafotil a hodil sem na stránku, aby ste aj vy, ktorí ste na karneval zabudli alebo nemohli prísť videli, čo to bolo a ako nám bolo. A v neposlednom rade ďakujem vám, rodičom, ktorí ste zobrali svoje deti na karneval, upiekli koláčiky, pomáhali s výrobou masiek či sa zapojili do programu a tiež vám, deťom, že ste mne a určite aj ostatným spestrili nedeľné popoludnie vašim smiechom, tancom a tým, že ste.

S pozdravom za Odhodlaných ľudí
Vďačná tohtoročná Máša

KARNEVAL DNV 2019 : FOTKY BUDEM PRIBEŽNE DOPĹŇAŤ.
PO DOPLNENÍ VŠETKÝCH FOTOFRAFIÍ A VIDEÍ SA ZOBRAZÍ LINK NA ICH STIAHNUTIE

Zvozový kalendár na rok 2021