Get Adobe Flash player

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

 

Link k zmluve:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zvozový kalendár na rok 2020