Get Adobe Flash player

Zverejnenie informácií pre voličov.

Zverejnenie informácií pre voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Velebné obvody: 1 ( jeden)

Počet poslancov, ktorý sa majú voliť: 5 (päť)

Zapisovateľka volebnej komisie:

Daniela Dugasová

Obecný úrad Drienovská Nová Ves 83 08201

Email: obecny.urad@drienovskanovaves.sk

Zvozový kalendár na rok 2022