Get Adobe Flash player

Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi

Oznámenie o realizácii projektu

 

 

Názov projektu: Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi 

ITMS 2014+: 311070ABG1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Miesto realizácie: Obec Drienovská Nová Ves

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 700 €

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom budovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných miestach poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Prístupové body budú umiestnené na nasledovných miestach:

Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred obecným úradom

Externý AP č. 2  Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 3  Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 4  Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

 

Aktuálny stav realizácie projektu:

08. 09. 2020 – Prebieha kontrola verejného obstarávania. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

1. 4. 2021 Začiatok realizácie hlavnej aktivity

29. 4. 2021 Koniec realizácie hlavnej aktivity, odovzdanie diela

30. 4.  2021 Projekt je zrealizovaný, dielo je v prevádzke

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.mirri.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk

 

Zvozový kalendár na rok 2022