Get Adobe Flash player

Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi

Oznámenie o realizácii projektu

 

 

Názov projektu: Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi 

ITMS 2014+: 311070ABG1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Miesto realizácie: Obec Drienovská Nová Ves

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 700 €

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom budovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných miestach poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Prístupové body budú umiestnené na nasledovných miestach:

Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred obecným úradom

Externý AP č. 2  Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 3  Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 4  Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

 

Aktuálny stav realizácie projektu:

08. 09. 2020 – Prebieha kontrola verejného obstarávania. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na web stránke www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.mirri.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk

Zvozový kalendár na rok 2021