Get Adobe Flash player

Zmluvy

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky     PDF

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky     WORD

Zmluva č. 442/2017/OK

Zmluva VÚC-dotácia

Rámcová zmuva o dielo č. 5 R/2016

Zmluva o dielo č. 5 R-2016

Krycí list a harnonogram

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

 

Link k zmluve:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva – Autorský dozor

Zmluva – Autorský dozor

Zmluva – Energetický Certifikát DNV

Zmluva – En. Certifikat DNV

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3/2016

dodatok č 1 – zmluva drienovská nová ves – Projektová dokumentácia

Zmluva:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/wp-content/uploads/2016/03/Zmluva-Projektov%C3%A1-dokument%C3%A1cia.pdf

Zmluva o poskytnutí služieb – Xerox

Xerox – Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva – externý manažment

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

dodatok č. 1 – zmluva drienovská nová ves – rekonštrukcia verejnej budov…

 

Link k pôvodnej zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/?p=399

Zvozový kalendár na rok 2020