Get Adobe Flash player

Zmluvy

Zmluva – Energetický Certifikát DNV

Zmluva – En. Certifikat DNV

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 3/2016

dodatok č 1 – zmluva drienovská nová ves – Projektová dokumentácia

Zmluva:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/wp-content/uploads/2016/03/Zmluva-Projektov%C3%A1-dokument%C3%A1cia.pdf

Zmluva o poskytnutí služieb – Xerox

Xerox – Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva – externý manažment

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

dodatok č. 1 – zmluva drienovská nová ves – rekonštrukcia verejnej budov…

 

Link k pôvodnej zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/?p=399

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Link na centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2806958&l=sk

Zmluva o poskyovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskyovaní konzultačných a poradenských služieb

ZMLUVA O DIELO č. 4/2016

Zmluva – projekt

Zmluva o dielo

Zmluva

Krycí list stavby

Harmonogram

Zmluva-Projektová dokumentácia

Zmluva-Projektová dokumentácia

Zvozový kalendár na rok 2020