Get Adobe Flash player

Zmluvy

Zmluva Dozor Jegon

Zmluva Dozor Jegon

Výzva stavebný dozor

Výzva stavebný dozor

Výzva EM sanácia nelegálnej skládky

Výzva EM sanácia nelegálnej skládky

Zmluva k VO INPRO POPRAD

Zámenná zmluva DNV

Zámenná zmluva na zverejnenie

Výzva na predkladanie ponúk – „Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves“

Výzva-na-predkladanie-ponuk

 

Výzva-na-predkladanie-ponuk  <—PDF

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky     PDF

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky     WORD

Zmluva č. 442/2017/OK

Zmluva VÚC-dotácia

Rámcová zmuva o dielo č. 5 R/2016

Zmluva o dielo č. 5 R-2016

Krycí list a harnonogram

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

 

Link k zmluve:

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zvozový kalendár na rok 2020