Get Adobe Flash player

Zmluvy

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

dodatok č. 1 – zmluva drienovská nová ves – rekonštrukcia verejnej budov…

 

Link k pôvodnej zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/sprava/?p=399

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Link na centrálny register zmlúv: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2806958&l=sk

Zmluva o poskyovaní konzultačných a poradenských služieb

Zmluva o poskyovaní konzultačných a poradenských služieb

ZMLUVA O DIELO č. 4/2016

Zmluva – projekt

Zmluva o dielo

Zmluva

Krycí list stavby

Harmonogram

Zmluva-Projektová dokumentácia

Zmluva-Projektová dokumentácia

Zmluva na vypracovanie dokumentácie na NFP

Zmluva na vypracovanie dokumentácie na NFP

Zmluva VO

Zmluva – odborné poradenstvo VO

Dohodu o vyplňovacom zmenkovom práve

Dohoda o vyplňovacom zmenkvom práve

Zmluvu o účelovom úvere

Zmluva o účelovom úvere