Get Adobe Flash player

Zmluvy

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva o poskytnutí NFP

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

ZMLUVA č. 1 O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB EM

Zmluva EM DNV

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB SD

ZMLUVA SD DNV

Zmluva energoaudit

Zmluva Energoaudit

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dohoda §12 Drienovská Nová Ves – MOS

Dohoda § 12 Drienovská Nová Ves

Dodatok č. 2 k zmluve o WIFI

Dodatok č. 2_DNV_WiFi

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok k zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zmluva-o-dielo.pdf

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Martin

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Lukáš

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Jozef

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Jozef

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Jozef

Zvozový kalendár na rok 2021