Get Adobe Flash player

Zmluvy

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok k zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zmluva-o-dielo.pdf

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Martin

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Lukáš

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Jozef

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Jozef

Kúpna zmluva na pozemok – Stanek Jozef

Zmluva WIFI

Zmluva WIFI

Zmluva na vypracovanie žiadosti

Zmluva na vypracovanie žiadosti

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o Dielo

Zmluva o Dielo

Zmluva o poskytnutí služieb – “Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves”

Zmluva o poskytnutí služieb – Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves

SANÁCIA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY V OBCI DRIENOVSKÁ NOVÁ VES, Zmluva o poskytnutí služby – N TRADE s.r.o.

Zmluva N TRADE s.r.o.

Zvozový kalendár na rok 2020