Get Adobe Flash player

admin

OZNAM Mesta Prešov – Stavebného úradu

OZNAM Mesta Prešov – Stavebného úradu

Opatrenia ÚVZ SR platné od 30.3.2020 do odvolania

Opatrenia ÚVZ SR od 30.3.2020

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia

Verejná vyhláška rozhodnutie zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí

Verejná vyhláška rozhodnutie izolácia v domácom prostredí

Verejná vyhláška_rozhodnutie_izolácia v domácom prostredí

Oznámenie o prerušení vyučovacieho procesu

OBECNÝ ÚRAD DRIENOVSKÁ NOVÁ VES TÝMTO OZNAMUJE, ŽE V ZMYSLE § 150 ODS. 5 ZÁKONA Č. 245/2008 ZB. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZA ÚČELOM OCHRANY VEREJNÉHO ZDRAVIA PRERUŠUJE VYUČOVACÍ PROCES NASLEDOVNE:

V MATERSKEJ ŠKOLE V DŇOCH OD 10.03.2020 DO 24.03.2020 A
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE V DŇOCH OD 11.03.2020 DO 25.03.2020.

ĎALŠIE ZMENY BUDÚ ZVEREŇOVANÉ NA OBECNEJ STRÁNKE WWW.DRIENOVSKANOVAVES.SK

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE TELEFONICKY ALEBO EMAILOM.
EMAIL: OBECNY.URAD@DRIENOVSKANOVAVES.SK
TELEFÓN: +421 51 779 71 86

Dodatok k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok k zmluve:

http://drienovskanovaves.sk/wp-content/uploads/2019/09/Zmluva-o-dielo.pdf

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

Výzva na vykonanie výrubu-okliesnenia stromov a iných porastov

Výsledky volieb do NR SR 2020

Zápisnica o výsledku volieb

Zvozový kalendár na rok 2020