Get Adobe Flash player

admin

Voľby do EP

OZNÁMENIE

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Elektronická adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Výsledok hlasovania-voľby prezidenta

Vysledok hlasovania-volby prezidenta

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie

Výzva – „Odstránenie nelegálnej skládky v obci Drienovská Nová Ves“

Vyzva-na-predlozenie-ponuky - pdf

Vyzva-na-predlozenie-ponuky - word

priloha_1_k-vyzve_cestne-vyhlasenie - pdf

priloha_1_k-vyzve_cestne-vyhlasenie - word

priloha_2_k-vyzve_navrh-na-plnenie-kriterii - pdf

priloha_2_k-vyzve_navrh-na-plnenie-kriterii - word

priloha_3_-k-vyzve_navrh-zmluvy-o-poskytnuti-sluzieb - pdf

priloha_3_-k-vyzve_navrh-zmluvy-o-poskytnuti-sluzieb - word

Karneval DNV 2019

Z myšlienky vznikol nápad a z nápadu skutočný Karneval v zázračnom lese. Touto cestou sa chcem veľmi poďakovať Pánovi starostovi a obecnému úradu za poskytnuté priestory a finančné prostriedky, tiež skvelým ochotným a odhodlaným ľuďom, ktorí bez nároku na odmenu venovali svoj čas a energiu a prispeli výrobou kulís, medailí, prípravou sály, obsluhou techniky, moderovali, starali sa o občerstvenie, animátorovali deti a ,,vyrábali” zábavu, čím výrazne dopomohli k tomu, aby bolo na karnevale pekne a príjemne. Ďalej ďakujem Veronike dobrému človeku, vďaka ktorému sme si mohli urobiť aj tombolu s peknými cenami, ochotným tetám, z ktorých nám jedna zapožičala nádobu a druhá uvarila čaj, tiež Marekovi, ktorý pohotovo zareagoval, karneval nafotil a hodil sem na stránku, aby ste aj vy, ktorí ste na karneval zabudli alebo nemohli prísť videli, čo to bolo a ako nám bolo. A v neposlednom rade ďakujem vám, rodičom, ktorí ste zobrali svoje deti na karneval, upiekli koláčiky, pomáhali s výrobou masiek či sa zapojili do programu a tiež vám, deťom, že ste mne a určite aj ostatným spestrili nedeľné popoludnie vašim smiechom, tancom a tým, že ste.

S pozdravom za Odhodlaných ľudí
Vďačná tohtoročná Máša

KARNEVAL DNV 2019 : FOTKY BUDEM PRIBEŽNE DOPĹŇAŤ.
PO DOPLNENÍ VŠETKÝCH FOTOFRAFIÍ A VIDEÍ SA ZOBRAZÍ LINK NA ICH STIAHNUTIE

Voľby prezidenta SR 2019

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019-Informácie pre voliča

VOĽBY PREZIDENTA SR 2019

OZNÁMENIE volieb

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do EP – informácia pre voliča

Predchádzanie vzniku bio odpadov – združenie obcí Ekotorysa

 

PDF stiahnuť

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce.

Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves

Názov projektu :Sanácia nelegálnej skládky v katastri obce Drienovská Nová Ves
Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000
Kód výzvy a ITMS kód projektu: ITMS 2014+ NFP 312061L626

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK
Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Drienovská Nová Ves, okres Prešov, Prešovský kraj
Časový rámec realizácie projektu : 06/2018 – 10/2018
Rozpočet projektu: 58 282.50-€ Kontaktné údaje prijímateľa: Ing. Ján Brozman, Drienovská Nová Ves, tel. 0911292597, e-mail obecny.urad@drienovskanovaves.sk, web www.drienovskanovaves.sk
Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania
Cieľové skupiny: MRK
Stručný opis projektu: 
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Drienovská Nová Ves  je definovaná v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifický cieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce.

Sanácia nelegálnej skládky – Externý manažment Eubico

Sanácia nelegálnej skládky – Externý manažment Eubico