Get Adobe Flash player

admin

Výzva na predkladanie cenových ponúk – pozemné komunikácie

vyzva-na-predlozenie-ponuky_sp_dnv

priloha_1_navrh_na_plnenie_kriteria

priloha_2_vykaz_vymer

priloha_3_projektova-dokumentacia

priloha_4_navrh_-zod

Zmluva energoaudit

Zmluva Energoaudit

Územný plán – zmeny a doplnky č. 1

VZN 1-2021 Územný plán_zmeny a doplnky č 1_vyhlásenie

1a-širšie vzťahy

2a-komplexný výkres M1-10000

3a-komplexný výkres M1-2880

4a-schéma rozmiestnenia verejnoprospešných stavieb

5a-verejné dopravné vybavenie

6aa-verejné technické vybavenie-vodné hospodárstvo

6ba-verejné technické vybavenie-energetika

8a-perspektívne využitie PP

8ab-záber PP

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – správa

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záber PP

UPNO DNV Z a D č.1 2020 – záväzná časť

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dohoda §12 Drienovská Nová Ves – MOS

Dohoda § 12 Drienovská Nová Ves

Dodatok č. 2 k zmluve o WIFI

Dodatok č. 2_DNV_WiFi

Úradná tabuľa

VZN_daň z nehnuteľností_na schvaľovanie

 

VZN_nakladanie s odpadmi_na schvaľovanie

 

VZN_miestny poplatok_odpady_na schvaľovanie

TESTOVANIE

TESTOVANIE

Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi

Oznámenie o realizácii projektu

 

 

Názov projektu: Pripoj sa k WiFi v Drienovskej Novej Vsi 

ITMS 2014+: 311070ABG1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Drienovská Nová Ves

Miesto realizácie: Obec Drienovská Nová Ves

Výška nenávratného finančného príspevku: 5 700 €

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom budovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných miestach poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Prístupové body budú umiestnené na nasledovných miestach:

Externý AP č. 1 Obecný úrad Drienovská Nová Ves – oblasť pred obecným úradom

Externý AP č. 2  Autobusová zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 3  Vlaková zastávka Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

Externý AP č. 4  Oddychová zóna Drienovská Nová Ves – stĺp verejného osvetlenia

 

Aktuálny stav realizácie projektu:

08. 09. 2020 – Prebieha kontrola verejného obstarávania. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na web stránke www.opii.gov.sk

 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.mirri.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eurofondy.sk

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV

SODB – SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV – Tlačová správa Prešovský kraj

Zvozový kalendár na rok 2021