Get Adobe Flash player

admin

Zmluva o dielo PŠP s.r.o.

Zmluva o dielo PŠP s.r.o.

Dodatok č. 1 k ZOD

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

Zmluva – stavebný dozor

Zmluva – stavebný dozor

ASISTOVANÉ SČÍTANIE OBYVATEĽOV.

Začalo sa asistované sčítanie obyvateľov

Výzva na predkladanie cenových ponúk – pozemné komunikácie

Príloha_1_návrh_na_plnenie_kriteria

Príloha_2_Rozsah a špecifikácia predmetu zákazky_Výkaz výmer

Príloha_3_Projektová dokumentácia

Príloha_4_Návrh_ ZoD

Vyzva na predloženie ponuky

OPRAVA_Vyzvy na predloženie ponuky

 

Zmluva o poskytovaní BOZP a OPP_Obec Drienovská Nová Ves

Zmluva o poskytovaní BOZP a OPP_Obec Drienovská Nová Ves

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Zmluva o poskytnutí NFP

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Príloha č. 4

ZMLUVA č. 1 O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB EM

Zmluva EM DNV III

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB SD

ZMLUVA SD DNV

Opis projektu

Opis projektu pdf

Opis projektu word

Zmluva energoaudit

Zmluva Energoaudit

Zvozový kalendár na rok 2021